5 GIÁ TRỊ CỐT LỖI CỦA G20 GROUP:
1️⃣Mang tinh thần doanh nhân.
?Là nhà kinh doanh, chúng ta đều hiểu rằng “Doanh nhân là người biết mạo hiểm với tiền bạc để kiếm ra tiền bạc”.
?Một người lãnh đạo với tinh thần doanh nhân kiên cường, sẽ không bao giờ chấp nhận từ bỏ mà sẽ tìm được ra phương hướng điều chỉnh, để thích ứng với mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện.
2️⃣️ Dịch vụ khách hàng tuyệt hảo.
?Tốc độ: Đây là yếu tố luôn cần được đảm bảo nhất khi cung cấp dịch vụ. Từ giao hàng cho tới phản hồi hay giải quyết vấn đề, khách hàng luôn cần sự cam kết về thời gian và đúng hẹn.
?Sự chuyên nghiệp: Tất cả các yếu tố từ phong cách giao tiếp, cách thức xử lý vấn đề… đều phải thực sự chuyên nghiệp, thể hiện sự tôn trọng khách hàng, quan tâm tới nhu cầu của họ. Sự chuyên nghiệp còn được thể hiện qua những hiểu biết sâu sắc về sản phẩm và sự làm chủ tình huống.
3️⃣Mang lợi ích cho cộng đồng – tôn trọng mọi người trong nhóm.
G20 GROUP đã liên tục chỉ ra rằng công ty luôn giữ vững cam kết của mình với các nguyên tắc quản lí doanh nghiệp hiệu quả và đồng thời nhận thức được trách nhiệm xã hội của mình – nhằm hỗ trợ những cộng đồng nơi mà công ty triển khai kinh doanh dưới rất nhiều hình thức, và duy trì một môi trường nguyên vẹn cho các thế hệ tương lai của chúng tôi.
4️⃣ Làm việc đúng, tôn trọng và quan tâm đến mọi người.
5️⃣Xây dựng mối quan hệ bền vững.
-Luôn lạc quan, yêu đời.
-Lắng nghe một cách sâu sắc.
Thể hiện sự đồng cảm.
-Hưởng ứng lại một cách khôn khéo.
-Đồng bộ và hợp tác.
-Hành động chính trực.
-Khen ngợi.